Бидний эрхэм зорилго бол төлбөрийг энгийн байдлаар хийх бөгөөд таны бизнест орон зайнаас үл хамаарсан төлбөрийн аргаар холбох нэг API-г санал болгож байна.

Гүйлгээ бүрийн шимтгэлийн хувь нь тухайн хэрэглэгчийн төлбөр төлөх хэрэгсэлийг сонгосон байдлаас хамааран янз бүр байна.

  • БҮРТГЭЛИЙН ХУРААМЖ 500,000₮
  • САРЫН СУУРЬ ХУРААМЖ 0₮
Дотоод
2% шимтгэлийн хувь
Бүх дотоодын банкны карт
LendMN
Social Pay
Candy
Олон улс
4% шимтгэлийн хувь
VIsa, Master карт
American Express карт
Discover карт
JSB карт
Union Pay карт